14 października 2022

Branżowe Centra Umiejętności – projekt przygotowujący kadry dla polskiej gospodarki

Branżowe Centra Umiejętności to projekt mający na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki.Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. BCU jako nowa instytucja będzie wspierała rozwój kształcenia zawodowego. Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy.

Przedmiotem Konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności w każdej ze 120 dziedzin.

Branżowe Centra Umiejętności będą mogły otworzyć:

  • organizacje branżowe reprezentujące poszczególne branże (organizacje pracodawców, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe),
  • organy prowadzące szkoły kształcące w zawodach (publiczne i niepubliczne).

Szczegółowe informacje o naborach wniosków znajdują się na stronie www.frse.org.pl/kpo-bcu

Wnioski na tworzenie Branżowych Centrów Umiejętności należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji https://online.frse.org.pl/

Nabór rusza 15 października 2022 roku i zakończy się 15 grudnia 2022 roku.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji