18 stycznia 2024

Technik elektromobilności – nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2024 roku szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności.


Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej.
Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu oraz z działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej w tym obszarze.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie ministra właściwego do spraw energii niezbędne jest pozyskanie kadr wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym oraz elektromobilności.
Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności w zakresie kwalifikacji: „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” i „MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”, będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia.
W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie możliwe będzie prowadzenie także kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

Link do rozporządzenia https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/24

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/technik-elektromobilnosci–nowy-zawod-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego