18 stycznia 2024

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Aleksandrę Dylę do pełnienia obowiązków Śląskiego Kuratora Oświaty. Akt powołania wręczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Aleksandra Dyla została powołana na stanowisko p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty 16 stycznia 2024 roku.


Aleksandra Dyla – chorzowianka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Biegle włada trzema językami obcymi: francuskim, włoskim oraz angielskim. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie  kierunek „Administracja, Prawo, Zarządzanie i Organizacja”. Od prawie trzydziestu lat związana z edukacją. Swoją pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka języków obcych w  szkołach średnich i wyższych, a także koordynator unijnych programów wymiany uczniów w ramach Socrates Comenius i Longlife Learning Programme. Od 2007 roku pracownik Kuratorium Oświaty w  Katowicach, między innymi na stanowiskach wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego, zastępcy dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. Delegatka Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. do reprezentowania Polski w II etapie konkursu Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli.