26 czerwca 2017

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2016/2017 miało miejsce w piątek, 23 czerwca 2017 r., w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, wicekuratorzy, dyrektorzy delegatur i wydziałów Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Gospodarze i goście uroczystości w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważne są jakość kształcenia w polskich szkołach, nowoczesność edukacji oraz bezpieczeństwo uczniów.

Wśród uczniów kończących naukę w tym roku szkolnym jest wielu laureatów różnego rodzaju konkursów, turniejów, przeglądów. Wyróżniający się uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu przyjęli z rąk wojewody, kuratora oświaty oraz dyrektora szkoły gratulacje i nagrody.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Jej uczestnicy obejrzeli musztrę klas mundurowych w wykonaniu uczniów szkoły, a w części artystycznej wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu oraz podziwiali występ mażoretek.