18 marca 2024

Zaproszenie do udziału w konkursie „ZOOM NA UNIJNE”


Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie fotograficzno-filmowym pt. „ZOOM NA UNIJNE”, zorganizowanym z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii lub filmu (rolki) przedstawiających obiektyi miejsca, które powstały lub zostały zmodernizowane w województwie śląskim dzięki funduszom unijnym.Szczegółowe wymagania dotyczące prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie

Prace konkursowe należy przesyłać do 15 kwietnia 2024 roku.

Osoba do kontaktu:

Śląski Urząd Wojewódzki, inspektor Olgierd Gerszyński, tel. 32 20 77 331 / 694 471 844

Załączniki do regulaminu:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące praw autorskich.
  3. Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.
  4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej.