15 marca 2024

Wsparcie PNWM dla działań na rzecz partnerstw samorządowych.

PNWM oferuje osobom zaangażowanym w rozwijanie polsko-niemieckich partnerstw samorządowych dodatkowe narzędzia do wspierania wymiany młodzieży:

Portal partnerde.pl

Strona informuje o polsko-niemieckich partnerstwach samorządowych i o instytucjach działających w obszarze współpracy polsko-niemieckiej, a także dostarcza inspiracji do organizowania spotkań młodzieży.

  • Pierwsza zakładka „Partnerstwa samorządowe” to mapa przedstawiająca ponad 800 partnerstw istniejących między polski i niemieckimi gminami, powiatami i miastami, krajami związkowymi i województwami.
  • W zakładce „Projekty młodzieżowe”, podzielonej na siedem kategorii tematycznych (różnorodność, nauka/MINT, historia, sport, kultura, kształcenie zawodowe i edukacja obywatelska), znajdują się szczegółowe opisy projektów, które mogą posłużyć jako przykłady dobrych praktyk dla tych, którzy chcą wnieść powiew świeżości do swojego partnerstwa.
  • Sekcja „Instytucje” informuje o tym, które fundacje, stowarzyszenia i organizacje oferują wsparcie finansowe, kto prowadzi kursy językowe, na czyjej stronie internetowej znajdują się projekty kulturalne i inne związane z sąsiednim krajem oraz które instytucje zajmują się współpracą gospodarczą, naukową, polityczną lub samorządową między Polską a Niemcami.

„35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne? Poradnik dla samorządów”

Publikacja online zawiera 35 pomysłów na wsparcie wymian szkolnych przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla poszczególnych typów szkół. Pogrupowano je na obszary, takie jak: dostarczanie informacji i networking, aspekty formalnoprawne, finansowanie, upowszechnianie rezultatów i promocja, uhonorowanie wymiany i jej organizatorek i organizatorów. Niemal każdy pomysł ilustrowany jest inspiracją działań samorządowych różnego szczebla lub uzupełniony informacją, jakiego wsparcia może udzielić PNWM.