5 lipca 2023

Tutaj zaczyna się Twoja kariera! Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 1 w Lublińcu w Szwecji w ramach otrzymanej akredytacji programu Erasmus +

Tutaj zaczyna się Twoja kariera! Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 1 w Lublińcu w Szwecji w ramach otrzymanej akredytacji programu Erasmus +

Tu zaczyna się Twoja kariera! Takie hasło przewodnie wybrzmiewało podczas spotkania podsumowującego Projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067965, które odbyło się 7 czerwca 2023 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

Spotkanie dotyczyło mobilności edukacyjnej 20 uczniów Technikum nr 1 uczących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Podsumowano zagraniczną praktykę zawodową, którą uczniowie odbyli w Malmö w Szwecji, finansowaną przez Unię Europejską w ramach przyznanej akredytacji programu Erasmus+.

Uczestnicy projektu wraz z koordynatorką projektu i jej asystentką oraz dyrekcją szkoły zorganizowali spotkanie w celu promocji i rozpowszechniania projektu.

Projekt został zrealizowany dzięki otrzymanej do 2027 roku akredytacji w sektorze VET. Szkoła na realizację mobilności w roku szkolnym 2022/2023 roku otrzymała 56 746 EURO.

Podczas spotkania koordynator i uczestnicy przedstawili korzyści organizacji projektów międzynarodowych dla uczniów, szkoły i powiatu.

Nabyliśmy praktyczne umiejętności zawodowe, a dzięki pracy w środowisku wielokulturowym staliśmy się bardziej tolerancyjni i otwarci – przyznał Szymon, uczestnik projektu.

Dawid, jeden z twórców polsko-szwedzko-angielskiego słownika branżowego dodał, że projekt rozwinął ich kompetencje językowe: Czułem się bardziej zmotywowany, wiedząc, że będę mógł wykorzystać poznane słownictwo i zwroty w praktyce i stać się bardziej pewnym siebie.

Dawid podczas swojej prezentacji zaprosił do nauki języków obcych całą widownię, angażując wszystkich w językową grę Kahoot.

Patrycja i Janek przedstawili realizację celu projektu, którym była promocja działań ekologicznych. Przedstawili sposób utylizacji i segregacji śmieci w Szwecji. Omówili system recyklingu opakowań i zaznaczyli, że regularnie korzystali z systemu Pant. Zaprezentowali stosowane przez Skandynawów źródła energii odnawialnej. Dodali: sami również mieliśmy wkład w ochronę środowiska m.in. podróż do Szwecji, jak i powrotną odbyliśmy głównie środkami ekologicznymi: przejazd między Lublińcem a Świnoujściem pociągiem, do Szwecji – promem, natomiast w kraju skandynawskim poruszaliśmy się autobusami lub pociągami.

Kolejni uczestnicy, Patryk i Marcin, opowiedzieli zebranym o swoich doświadczeniach związanych z kulturą szwedzką.

Przyznali, że wyjazd pozwolił im przekonać się, iż mimo wielokulturowości obywateli krajów Unii Europejskiej wszyscy dążymy do tego samego – mamy wspólne wartości i zasady, które należy pielęgnować, by wspierać nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Natomiast Radosław zaprezentował stronę internetową projektu, w tym: galerie zdjęć, artykuły, padlety wykonane przez uczestników.

Na spotkaniu w formie on-line pojawiła się także założycielka EU Mobility, firmy goszczącej, która zorganizowała dla uczniów technikum miejsca praktyk, zakwaterowanie, a także bogaty program kulturowy. Przyznała, że uczestnicy projektów międzynarodowych dostrzegają korzyści w rozwoju zawodowym, osobistym i edukacyjnym. Zwróciła także uwagę na fakt, iż młodzież naszego Technikum w godny i kulturalny sposób reprezentowała polską społeczność uczniowską.

Wyjazd poprzedziły działania przygotowawcze, między innymi: zajęcia językowe, szkolenie BHP, spotkanie z policjantem i ekspertami. Wśród prowadzących byli: nauczyciele Zespołu Szkół nr 1, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie i liczbę zrealizowanych godzin.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie Europass’ów, oficjalnych dokumentów uczestnictwa w zagranicznej praktyce zawodowej. Spotkanie, w którym udział wzięli również rodzice uczestników, przedstawiciele lublinieckich firm i Starostwa Lublinieckiego, zakończyło się poczęstunkiem i panelem dyskusyjnym.

Źródło: Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu