29 lutego 2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w woj. śląskim


  1. Wykaz zawodów Śląskiego Kuratora Oświaty 2023/2024 .pdf
  2. Zał. 1 Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2023/2024.xlsx
  3. Zał. 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe .pdf
  4. Zał. 3 Zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień .pdf
  5. Zał. 4 Wykaz olimpiad dla SP lista MEN.pdf