30 stycznia 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025


1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – Załącznik nr 1,

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 – Załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 r. – Załącznik nr 3 (Tabela 1 i 2).

Załączniki :

1. Terminy rekrutacji 2024_2025 Śląski Kurator Oświaty .pdf
2. Załącznik nr 1 LO technikum BS I st 2024_2025.pdf
3. Załącznik nr 2 BS II st i szkoła policealna 2024_2025.pdf
4. Załącznik nr 3 SP dorośli LO dorośli 2024_2025 .pdf