4 października 2023

Zgłaszanie propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym


Propozycje ww. zawodów do wykazu Śląskiego Kuratora Oświaty zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych poprzez elektroniczny formularz, zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia 2024 r.

Wykaz zawodów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2024 r.

Zasady zgłaszania propozycji zawodów określone są w Karcie informacyjnej nr 61.