25 września 2017

Legitymacje szkolne uczniów dotychczasowych gimnazjów

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie legitymacji szkolnych uczniów dotychczasowych gimnazjów – działających zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949).

Pobierz dokument