4 czerwca 2024

Uroczyste spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2023/2024


29 maja 2024 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii Bezpieczny cyfrowy świat… oraz XV edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”. Wymienione inicjatywy są częścią programu: „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na obszarze województwa śląskiego.

W bieżącym roku szkolnym koncentrowano się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem cyfrowym. Postawiono na wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego, budowanie relacji oraz wzmocnienie edukacji dla bezpieczeństwa i rozwijanie kompetencji cyfrowych w szkołach.

W uroczystości udział wzięli uczniowie, laureaci konkursów prowadzonych w ramach Kampanii Bezpieczny cyfrowy świat… Konkursy koncentrowały się na wybranych obszarach z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, tj. na sposobach i formach spędzania wolnego czasu bez komputera, Internetu, na znajomości zasad potwierdzających, że „Jestem bezpiecznym w sieci …”, na dostrzeganiu zagrożeń i szans korzystania z Internetu, poszukiwaniu odpowiedzi, co jest istotne dla poczucia bezpieczeństwa internetowego, wskazaniu możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i zachęceniu uczniów do rozmów o nowych technologiach i ich roli w nowoczesnym społeczeństwie.

W trakcie spotkania laureaci konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” zaprezentowali zwycięski spektakl teatralny pt. W sieci oraz monodramy w wykonaniu uczennicy szkoły podstawowej i wychowanka przedszkola.

Organizatorem wszystkich konkursów w roku szkolnym 2023/2024 była Śląska Kurator Oświaty Pani Aleksandra Dyla. O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach.