27 maja 2024

Kampania #PlantHealth4Life


15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Celem kampanii, przebiegającej pod hasłem „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i wzbudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za ich wspólne dobro. Kampania będzie przebiega wielokierunkowo. W tej edycji organizatorzy chcą dotrzeć ze szczegółowymi informacjami do podróżujących, zwłaszcza poza Unię Europejską. Drugą formą upowszechniania informacji będzie edukacja najmłodszych wraz z ich rodzinami.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/piorin oraz https://www.efsa.europa.eu/pl/plh4l