1 grudnia 2023

Międzynarodowy program edukacyjny FAST Heroes.

Biuro Programu FAST Heroes zaprasza do udziału w międzynarodowym programie edukacyjnym „FAST Heroes”.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-9 lat i będzie realizowany do końca czerwca 2024 r. Jego celem jest nauczenie rozpoznawania najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu oraz odpowiedniego reagowania w przypadku ich wystąpienia, tj. wybrania numeru alarmowego 112 i wezwania karetki.

Program jest bezpłatny i obejmuje pięć opracowanych w całości lekcji. Zajęcia odbywają się przy pomocy zeszytów ćwiczeń oraz udostępnionych na stronie www.fastheroes.com materiałów edukacyjnych wideo, e-booków oraz gier i zabaw.

Inicjatywa FAST Heroes została pozytywnie zaopiniowana przez ekspertów medycznych z ramienia Światowej Organizacji Udaru Mózgu. Program jest rekomendowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Razem Zdrowsi”.