15 czerwca 2018

Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

w związku z faktem, że od września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu „doradztwo edukacyjnozawodowe: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

W skład kompletu materiałów wchodzą:

 • Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty (bez scenariuszy),
 • Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanym scenariuszami,
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami,
 • Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami

oraz

 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej,
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół,
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum,
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego,
 • Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących doradztwa zawodowego oraz udostępnienie materiałów wspierających działania szkół w tym obszarze stworzy warunki do zwiększenia efektywności realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w systemie oświaty, co może przyczynić się do podejmowania przez uczniów trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu i kierunku kształcenia.