31 stycznia 2024

Wyniki konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” – poziom ogólnopolski

Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” ogłosiła wyniki konkursu ogólnopolskiego dla nauczycieli organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.


Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliła listę laureatów i nauczycieli wyróżnionych w konkursie.

Wśród laureatów i wyróżnionych nauczycieli znajdują się osoby z województwa śląskiego:

 Ewa Socha – laureatka II miejsca, 318 punktów

oraz

Izabela Szczęsny – 287 punktów – wyróżnienie.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyników konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” (do pobrania)