9 marca 2020

Akty prawne dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy o zmianie ustawy Prawo oświatowe – art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374), a także o ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2020 r. poz.376) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U 2020 r. poz.375).


UWAGA:

Rządowe Centrum Legislacji udostępnia uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Na stronie internetowej umieszczane będą także sukcesywnie ujednolicone teksty ww. aktów wykonawczych, tj. teksty aktów wraz z naniesionymi zmianami wynikającymi z ogłoszonych nowelizacji. Należy jednocześnie podkreślić, że teksty ujednolicone mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy. Tekstami prawnie wiążącymi są wyłącznie teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Link do strony internetowej