Kategoria: Ważne

1 lipca 2022

„Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”

– konkurs dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs organizowany jest przez: Wojewodę Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

30 czerwca 2022

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej związanej z realizacją założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem badania jest zebranie informacji na temat tego, jak […]

30 czerwca 2022

Konferencja „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”

27 czerwca 2022 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w konferencji „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”. Zebranych powitał pięknym, poruszającym spektaklem „Teatr pod Czwórką”, którego aktorzy są uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.

24 czerwca 2022

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Modelowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020.

21 czerwca 2022

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich

20 czerwca 2022 r. Śląska Kurator Oświaty wzięła udział w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Uroczystości rozpoczął Apel Pamięci pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, w którym wzięli udział m.in. wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, dyrektor Instytutu Śląskiego, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartosz Kuświk. Kolejną częścią obchodów […]

14 czerwca 2022

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci z Ukrainy / Рання підтримка розвитку дитини – підтримка дітей з України

Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności, a więc obejmuje okres od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powinien rozstrzygnąć, czy z posiadanej dokumentacji w sposób jednoznaczny wynika, że u […]

13 czerwca 2022

Uroczyste spotkanie laureatów konkursów organizowanych przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

10 czerwca 2022 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą…” oraz podsumowanie kampanii Dzielmy się pozytywną energią… oraz XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”. Dwie wymienione jako ostatnie inicjatywy są częścią programu: „Razem bezpieczniej w Regionie”, którego główną […]

8 czerwca 2022

XII finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II)

7 czerwca 2022 r. w Kompleksie Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie odbył się XII finał Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Święty Jan Paweł II). Konkurs realizowany nieprzerwanie od 2009 r. adresowany jest do przedszkoli/szkół z terenu woj. śląskiego, które realizują działania w zakresie edukacji regionalnej. W tegorocznej edycji konkursu udział […]

27 maja 2022

Zaproszenie do udziału w XX Międzynarodowym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Województwo Śląskie zaprasza do udziału w XX Międzynarodowym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w dniach 24-30 lipca 2022 roku w Münster, Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Tegoroczna edycja szczytu odbywa się pod hasłem: Warsztat przyszłości miasto-wieś-mobilność – jak chcemy żyć w naszych regionach? Celem warsztatów przyszłości jest wspólne wypracowanie wizji życia teraz i w najbliższej przyszłości […]

26 maja 2022

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – konferencja prasowa kierownictwa MEiN

Środki finansowe na zwiększenie liczby psychologów i pedagogów w szkołach, wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudnienia specjalistów, działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów to główne tematy wspólnej konferencji prasowej ministra Przemysława Czarnka i wiceminister Marzeny Machałek.   – Praca psychologów i specjalistów w Polskich szkołach jest po to, by […]

23 maja 2022

Wyniki konkursów przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Kampanii Dzielmy się pozytywną energią… w roku szkolnym 2021/2022 – część II

Komisja powołana przez organizatora do rozstrzygnięcia konkursów przeprowadzonych w ramach II części Kampanii Dzielmy się pozytywną energią… – wyłoniła laureatów niżej wymienionych konkursów.