10 stycznia 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym

Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole, zadania doradcy zawodowego w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia, Zintegrowany System Kwalifikacji, sytuacja młodzieży na śląskim rynku pracy, szanse zatrudnieniowe w świetle danych monitoringu zawodów deficytowych – to tylko niektóre z tematów, które poruszono podczas konferencji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym”, zorganizowanej 14 grudnia 2017 roku przez gliwicką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.


Zebrani na konferencji nauczyciele, prowadzący doradztwo edukacyjno-zawodowe w swoich szkołach, mieli także okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi kształcenia zawodowego pracowników młodocianych, przykładami dobrych praktyk współpracy z pracodawcami oraz korzyściami wynikającymi z podjęcia kształcenia w szkole zawodowej.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli wykonujących obowiązki doradców zawodowych w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowego gimnazjum z terenu Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz powiatu gliwickiego.