6 marca 2020

Konferencja Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji, historii – 3 marca 2020 r.

Pochodzenie, tradycja, kultura to fundamentalne elementy składające się na poczucie przynależności i tożsamości. Wiedza na temat własnych korzeni, własnego regionu, małej ojczyzny jest w procesie poszukiwania i kształtowania tożsamości wartością bezcenną. W tej perspektywie, edukacja regionalna jest niezbędnym elementem kształcenia.


W myśl tej idei 3 marca 2020 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyła się konferencja Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.
O wyzwaniach, jakie stoją przed edukacją regionalną, o wartościach, jakie z niej płyną oraz o pomysłach na efektywne oraz efektowne zajęcia szkolne związaną z tematyką regionalną, uczestnicy konferencji oraz zaproszenie goście mieli okazję słuchać podczas prelekcji wygłoszonych przez: dr Kornelię Banaś z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, dr Halinę Nocoń, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach oraz Michała Mazura, kierownika działu edukacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
W podsumowaniu pierwszej części konferencji wystąpił chór solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” .
Druga część spotkania poświęcona była prezentacji Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, których ideą jest promocja oraz rozwój gospodarstw na terenie województwa śląskiego poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. W westybulu swoje stanowiska prezentowały gospodarstwa edukacyjne, które można było podziwiać w przerwie oraz na zakończenie konferencji.