30 czerwca 2022

Konferencja „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”

27 czerwca 2022 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w konferencji „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – w poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej”. Zebranych powitał pięknym, poruszającym spektaklem „Teatr pod Czwórką”, którego aktorzy są uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.


Na konferencji zorganizowanej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sosnowcu spotkali się nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy szkół, aby podzielić się rocznymi doświadczeniami w realizacji pilotażowego projektu wdrażanego w specjalistycznych centrach wspierających edukację włączającą. Takich centrów działa w Polsce 23, w tym dwa: w Sosnowcu i w Częstochowie funkcjonują w naszym województwie. Centra współpracują z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi, dzieląc się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniem niepełnosprawnym.

„W poszukiwaniu systemowego modelu edukacji włączającej” to motyw przewodni wystąpień, które w pierwszej części konferencji zaprezentowali specjaliści z 6 centrów z całego kraju: Krakowa, Ropczyc, Olsztyna, Łodzi, Częstochowy i Sosnowca. Prelegenci podzielili się sukcesami we wdrażaniu projektu SCWEW w swoich gminach i powiatach, omówili również trudności w realizacji działań w ramach projektu. W drugiej części, w grupach fokusowych dyskutowano m.in. nad: wyzwaniami organizacyjnymi we wdrażaniu modelu, efektywnymi rozwiązaniami wspierającymi edukację włączającą, animowaniem przestrzeni społecznej dla wsparcia inkluzji w szkołach oraz modelem pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia z niepełnosprawnością. Na zakończenie spotkania zaprezentowano rekomendacje dla praktycznych rozwiązań w zakresie organizowania edukacji włączającej.