26 kwietnia 2018

Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” rozstrzygnięty

2123 prace wpłynęły w tym roku na konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowany od 9 lat przez Posła do Parlamentu Europejskiego  Jadwigę Wiśniewską. Laureatów konkursu poznaliśmy 23 kwietnia 2018 r. na uroczystości w Bibliotece Śląskiej.

„Każda praca jest bardzo wartościowa, bo każda praca jest dowodem, świadectwem na to, że młodzież chce docierać do prawdy o zbrodni katyńskiej” – powiedziała Pani Europoseł  Jadwiga Wiśniewska, podkreślając niezwykle wysoki poziom tegorocznych prac.

Wyróżnieni uczniowie odebrali gratulacje i nagrody z rąk Pani Europoseł, której towarzyszyli Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder.

„Ważne jest, żeby w młodym pokoleniu budować tożsamość narodową opartą o pamięć o  takich dramatycznych wydarzeniach. Bez tego nie możemy budować nowoczesnego patriotyzmu” powiedziała Urszula Bauer, podkreślając, jak ważna jest prawda historyczna, jej pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom.

W części artystycznej młodzież z X LO im. Paderewskiego w Katowicach zaprezentowała program słowno-muzyczny „Ogarniam myślą Ich ostatnie chwile”.

Prace konkursowe zostaną – podobnie jak w poprzednich latach –  opublikowane w wydaniu książkowym.

„Teraz my, młode pokolenie, przejmujemy obowiązek poznania i głoszenia niezakłamanej historii naszego kraju. Wzorem rodzin pomordowanych i tych, którzy uniknęli Katynia, odważnie dopominajmy się sprawiedliwości i miejmy odwagę o nią walczyć” – zaprasza do lektury zwycięskich prac laureatów Wojewódzkiego Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu” Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska, cytując słowa jednego z uczestników konkursu.

Zdjęcia Kamil Kamasiński