26 kwietnia 2024

Szóste Śniadanie Edukacyjne dla Sosnowieckich Dyrektorów w Europejskim Dniu Śniadania

24 kwietnia 2024 r. Śląska Kurator Oświaty – Pani Aleksandra Dyla wzięła udział w Szóstym Śniadaniu Edukacyjnym dla Sosnowieckich Dyrektorów. Podczas spotkania zgromadzeni dyrektorzy wysłuchali wykładu „Kilerzy Empatii”.


Ideą spotkań, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, jest dzielenie się dobrymi praktykami, wspierającymi liderów, w oparciu o komunikację bez przemocy. Inicjatorami spotkań jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Podczas spotkań organizatorzy tworzą przestrzeń do swobodnego dzielenia się doświadczeniami w relacjach zawodowych z obszaru przywództwa/liderowania oraz wsparcia w zmianie za pomocą narzędzi jakie daje między innymi porozumienie bez przemocy.