10 maja 2024

Uroczystości 3 maja – uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

3 maja przypadają dwie ważne rocznice – uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego. Z tej okazji w Katowicach odbyły się uroczystości, w których udział wzięła Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla.


Główne uroczystości miały miejsce pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Tu odbył się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, związków kombatanckich i stowarzyszeń.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione pierwotnie w 1919 roku, po czym przywrócone w 1990 roku na upamiętnienie uchwalenia w 1791 roku przez Sejm Czteroletni ustawy, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga – po amerykańskiej – na świecie konstytucja. Przekształciła ona państwo w monarchię konstytucyjną oraz regulowała organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty. To ostatnie z trzech Powstań Śląskich, zakończyło się sukcesem. 20 października 1921 roku Rada Ambasadorów zatwierdziła decyzję Ligi Narodów dotyczącą ostatecznego podziału Górnego Śląska. Decyzją Rady Ambasadorów została ostatecznie ustalona granica polsko-niemiecka na odcinku górnośląskim. Polska otrzymała 30% terenów plebiscytowych, z 46% mieszkańców.