22 maja 2024

Uroczystości wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024


W dniach od 7 do 10 maja 2024 r. we właściwych terenowo Delegaturach/Wydziale Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyły się uroczystości wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącej edycji konkursów wzięło udział ponad 32 tysiące uczniów z 1 100 szkół podstawowych.

Podczas uroczystości, w których wzięło udział kierownictwo Kuratorium Oświaty – Śląska Kurator Aleksandra Dyla, Wicekurator Elżbieta Modrzewska oraz Wicekurator Tomasz Huk – uhonorowano uczniów, którzy w dwunastu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych zdobyli zaszczytny tytuł laureata. Tytuł ten otwiera uczniom szkół podstawowych drogę do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z danych zajęć edukacyjnych.