22 maja 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024


Ministra Edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania, które wejdzie w życie 1 września 2024 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi:

  • rozszerzenia katalogu zajęć o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy,
  • rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych,
  • zwiększenia liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I).

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//579/12383956/13051681/dokument667892.pdf

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-ramowych-planach-nauczania-od-wrzesnia-2024—rozporzadzenie-podpisane