Kategoria: Materiały dla nauczycieli

1 września 2023

Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Materiały opracowane przez Fundację im. Mikołaja Reja w ramach projektu: „W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia). Projekt opracowany został w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

10 sierpnia 2023

Poradnik „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy”

Poradnik  „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy” został stworzony w ramach pilotażu programu „Razem dla lepszej przyszłości” przez Centrum Nauki Kopernik, Fundację Deloitte i Fundację Szkoła z Klasą. Publikacja ułatwia integrację polskich i ukraińskich dzieci, stanowi kompendium wiedzy, w którym znajdują się koncepcje naukowe, objaśnienia zjawisk, a także przykłady sytuacji ze szkolnego życia wraz z analizami ekspertów i jest adresowana do nauczycieli, edukatorów.   Szczegółowe informacje i poradnik „Od wielokulturowej do […]

15 czerwca 2023

List Ministra Edukacji i Nauki nt. rozwiązań dotyczących zapewnienia opieki i edukacji w roku szkolnym 2023/2024 uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r.

dokument do pobrania  

13 kwietnia 2022

Zmiany w organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 11 kwietnia, poz. 795).

31 marca 2022

Ukraiński system oświaty – list Ministra Edukacji i Nauki

W poniedziałek, 28 marca br. Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżył w nim informacje o ukraińskim systemie oświaty. W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce przyjmowane są licznie dzieci i […]