Kategoria: Materiały dla nauczycieli

1 września 2023

Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Materiały opracowane przez Fundację im. Mikołaja Reja w ramach projektu: „W polskiej szkole”. Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia). Projekt opracowany został w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

13 kwietnia 2022

Zmiany w organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 11 kwietnia, poz. 795).