Kategoria: Materiały dla nauczycieli

1 czerwca 2022

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego – dla dzieci Materiał powstał w ramach projektu Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Materiały nie zawierają komponentu dźwiękowego. Materiały opracowano przede wszystkim na potrzeby małoletnich cudzoziemców, ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Jednakże, mogą one być wykorzystane […]

1 czerwca 2022

Publikacja Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?

Publikacja Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?    Ośrodek Rozwoju Edukacji, odnosząc się z troską do szczególnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów cudzoziemskich, doświadczonych traumatycznie w następstwie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, proponuje publikację ukazującą kontekst zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów migrujących z Ukrainy w korelacji z działaniami z zakresu wdrażania edukacji włączającej  do polskiego systemu oświaty.  Oprócz zmian w przepisach oświatowych, dotyczących włączania do edukacji ucznia […]

13 kwietnia 2022

Zmiany w organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 11 kwietnia, poz. 795).

31 marca 2022

Ukraiński system oświaty – list Ministra Edukacji i Nauki

W poniedziałek, 28 marca br. Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżył w nim informacje o ukraińskim systemie oświaty. W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce przyjmowane są licznie dzieci i […]