12 stycznia 2023

Dwa materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023

Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane dwa materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-materialy-dodatkowe/


Materiały dotyczą:

1)  wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych,

2)  wypracowania na egzaminie maturalnym z historii.

W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną opublikowane do końca stycznia.

Zapraszamy, zachęcamy do korzystania i przekazywania informacji nauczycielom.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.