20 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

 

 

 

 

Technik analityk

W czasie trwania nauki przyszli technicy analitycy zdobywają szeroką wiedzę chemiczną i biologiczną oraz zapoznają się teoretycznie i praktycznie z najważniejszymi metodami analizy chemicznej. Wykonują analizę wód, atmosfery i podstawowych surowców przemysłowych, badają produkty spożywcze, kosmetyki i farmaceutyki, oceniają jakość gleb i stopień skażenia produktów rolnych, kontrolują prawidłowość przebiegu procesów technologicznych. Badania te uczniowie samodzielnie wykonują w doskonale wyposażonych pracowniach chemicznych. W regionie Bielska-Białej jedynie Bielska Szkoła Przemysłowa posiada profesjonalne laboratoria chemiczne z odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym potrzebnym do przeprowadzania różnorodnych analiz chemicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w ośrodkach analiz przemysłowych i środowiskowych, ale także w laboratoriach naukowo-badawczych, medycznych, kryminalistycznych oraz podjąć studia na wszystkich kierunkach biologiczno-chemicznych, jak technologia i inżynieria chemiczna, biotechnologia, analityka medyczna, medycyna, farmacja itp.

Umiejętności:

 • rozbudowana wiedza z chemii i biologii,
 • umiejętność prawidłowego wykonywania czynności laboratoryjnych,
 • praktyczne zastosowanie najważniejszych metod analizy chemicznej,
 • wykonywanie analiz wód, atmosfery i podstawowych surowców przemysłowych,
 • badania produktów spożywczych, kosmetyków i farmaceutyków.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Jeżeli lubisz pracować w środowisku komputerowym, jesteś kreatywny, masz bogatą wyobraźnię, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W trakcie nauki poznasz programy graficzne, nauczysz się nimi sprawnie posługiwać. Bez problemu zaprojektujesz okładkę, plakat czy folder reklamowy. Dowiesz się jak przygotować go do druku i powielić w dużym nakładzie techniką poligraficzną lub przygotować plik do publikacji elektronicznej. Projektowanie obiektów przestrzennych i drukowanie ich na drukarkach 3D to nowość w tym zawodzie. Ten kierunek to również montaż filmów, tworzenie animacji, obróbka dźwięku i tworzenie stron internetowych.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w kompletny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W trakcie nauki będziesz odbywał praktyki zawodowe w agencjach reklamowych i drukarniach. Tajemnice obróbki zdjęć, fotomontażu przestaną być zagadką. Przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 • przygotowania publikacji elektronicznych,
 • drukowania cyfrowego,
 • obróbki druków cyfrowych,
 • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 • drukowania i obróbki druków 3D.

JAKIE PRZEDMIOTY ZAWODOWE POZNASZ?

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy poligrafii,
 • Podstawy projektowania graficznego,
 • Podstawy projektowania publikacji,
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe,
 • Rysunek techniczny,
 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy działalności gospodarczej w poligrafii,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Projektowanie graficzne,
 • Projektowanie publikacji,
 • Drukowanie cyfrowe,
 • Modelowanie i drukowanie 3D.

Swoje umiejętności możesz poszerzyć, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach. Uczniowie tego kierunku dokumentują imprezy szkolne, organizują sesje fotograficzne koła modelek, przygotowują materiały reklamowe szkoły. Już w trakcie nauki możesz skompletować portfolio, które stanie się Twoją wizytówką w trakcie poszukiwania pracy lub zdając egzaminy na studia.

PERSPEKTYWY:

Jako absolwent kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej będziesz mógł podjąć pracę w:

 • drukarniach,
 • zakładach poligrafii cyfrowej,
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych.

MOŻESZ ZOSTAĆ:

 • grafikiem komputerowym,
 • projektantem gier komputerowych,
 • składać publikacje analogowe i cyfrowe,
 • projektować plakaty, ulotki, wizytówki, foldery, czasopisma, książki,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • prototypować elementy dla przemysłu.

DALSZA NAUKA:

Jeżeli spodoba Ci się kierunek swoją wiedzę i umiejętności możesz, rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na wybranym kierunku. Oferta jest bogata:

 • grafika komputerowa,
 • projektowanie 3D,
 • projektowanie gier komputerowych,
 • projektowanie grafiki użytkowej,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • poligrafia,
 • drukowanie cyfrowe,
 • fotografia reklamowa.

Technik ochrony środowiska

Będziesz poznawał tajniki oceny środowiska naturalnego. Teorię połączysz z praktyką podczas zajęć w laboratorium chemicznym, które odbywają się zawsze w małych grupach. Rozwiniesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących takich jak biologia i chemia. Dodatkowo nasi nauczyciele zadbają o poszerzanie Twoich horyzontów podczas licznych zajęć terenowych. Dzięki współpracy naszej szkoły z lokalnymi uczelniami będziesz miał/a możliwość uczestniczenia w wykładach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców akademickich. Dostaniesz solidne przygotowanie zawodowe. Pamiętaj! Zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie z roku na rok rośnie. W naszej szkole masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań!

Wiedza zdobyta przez technika ochrony środowiska przygotowuje do pracy w zakładach przemysłowych, zakładach produkcji wody, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, zakładach zajmujących się utylizacją odpadów, a także do pracy w laboratoriach przemysłowych i badawczych. Dalszą drogą kształcenia mogą być studia na kierunkach: inżynieria ochrony środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo, hydrologia, ochrona wód i gospodarka zasobami wodnymi, leśnictwo oraz wszystkie inne kierunki związane z chemią i biologią, włącznie z farmacją i medycyną.

Technik ochrony środowiska potrafi:

 • Ocenić aktualny stan zanieczyszczeń środowiska,
 • Przeprowadzić proste badania laboratoryjne w zakresie ochrony środowiska,
 • Oznaczać wskaźniki zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.
 • Wykonywać pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • Obsługiwać aparaturę pomiarową oraz urządzenia stosowane w ochronie środowiska.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Korzystać z przepisów prawa ochrony środowiska.
 • Współpracować z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Technik ochrony środowiska zna procesy i urządzenia:

 • Uzdatniania wody,
 • Oczyszczania ścieków,
 • Oczyszczania gazów spalinowych,
 • Rekultywacji gleb,
 • Gospodarki odpadami (segregacja, recykling, unieszkodliwianie, składowanie),
 • Ochrony przed hałasem i drganiami.

Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

 • Zakładach produkcyjnych,
 • Oczyszczalniach ścieków,
 • Stacjach uzdatniania wody,
 • Laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia,
 • Instytutach naukowo- badawczych,
 • Spalarniach i kompostowniach odpadów,
 • Składowiskach i sortowniach odpadów,
 • Prywatnych zakładach specjalistycznych,
 • Jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędach miasta, gminy).

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku technik ochrony środowiska mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, na kierunkach przyrodniczych, technicznych, chemicznych i medycznych.

Technik przemysłu mody

Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na wydziale tekstylno-artystycznym. Na zajęciach zostaniesz zapoznany/a z zasadami rysunku żurnalowego, poszukasz inspiracji do projektów, dobierzesz tkaniny, dodatki, kolory, pomieszasz style oraz wyrazisz siebie. Stworzysz własną kolekcję ubrań, przygotujesz sesję zdjęciową, spróbujesz swoich sił, organizując pokazy kolekcji. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Już od klasy pierwszej będziesz miał/a możliwość uczestniczyć w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla Młodych Projektantów, w których nasi uczniowie od lat prezentują najwyższy poziom i zdobywając wysokie miejsca. Będziesz korzystał/a z nowoczesnych maszyn do szycia oraz programów komputerowy do projektowania (OPTITEX). Będziesz mógł/a wyjechać na dwutygodniowy staż do Hiszpanii lub Portugalii, te wyjazdy stały się już naszą tradycją. Teraz najważniejsze! Rozpoczynając naukę na naszym wydziale, nie musisz znać technik szycia i rysowania. Wystarczy Twoja pasja, która w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszej kadry pozwoli Ci rozwinąć skrzydła.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w zawodzie: projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować własną działalność gospodarczą: otwierać własne studia mody, salony krawieckie czy szukać zatrudnienia w firmach już istniejących.

Nauczysz się:

 • Rozpoznawać materiały odzieżowe i dobierać je do asortymentu odzieży,
 • Przygotowywać konstrukcje odzieży,
 • Wykonywać projekty plastyczne modelu ubioru,
 • Organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • Szyć zaprojektowane kolekcje,
 • Przygotowywać profesjonalny pokaz mody.

A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych

Praktyki, wycieczki naukowe. Wiedza zdobywana w szkole uzupełniana jest poprzez organizację praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz wycieczek naukowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Odnawialne źródła energii, ekologia, te słowa słyszymy codziennie. Troska o środowisko naturalne zyskuje na znaczeniu. Rozwiązania przyjazne środowisku i wykorzystywanie energii odnawialnej, to przyszłość całego świata. Bądź częścią tego trendu i zostań specjalistą w tej dziedzinie! Zdobądź zawód w rozwijającej się przestrzeni gospodarki. Zarabiaj pieniądze na energii, która nigdy się nie wyczerpie. Już w czasie nauki masz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na dwutygodniowych praktykach w Sewilii. Bariera językowa? Nie ma takiej możliwości! Na naszym wydziale prowadzimy język obcy zawodowy, który pomoże Ci na podjęcie pracy w zawodzie poza granicami naszego kraju.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności:

 • Montażu instalacji,
 • Wykonywania szkiców i rysunków instalacji,
 • Projektowania instalacji,
 • Nadzorowania stanu instalacji,
 • Doboru materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji,
 • Kontrolowania jakości wykonania robót instalacyjnych,
 • Organizowania i kierowania pracą brygady roboczej,
 • Sporządzania kosztorysów i ofert,
 • Obliczania okresu zwrotu inwestycji,
 • Obsługi następujących programów komputerowych: pakiet Microsoft Office, AutoCAD, Norma PRO, Audytor OZC.

Perspektywy dalszej nauki i zatrudnienia:

 • Uczelnie techniczne (AGH, Politechnika Śląska i inne).
 • Firmy instalacyjne (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły, instalacje sanitarne, instalacje grzewcze, instalacje elektryczne).
 • Biura projektowe urzędy (np. wydziały inwestycji, wydziały energii).
 • Firmy handlowe.
 • Firmy produkcyjne.

Bielska Szkoła Przemysłowa

 1. Teodora Sixta 20

43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 822-82-16 /17

tel./fax: 33 822-87-75

e-mail: sekretariat@bsp.edu.pl

www: https://bsp.edu.pl/