14 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach


Technikum nr 4 – KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • technik automatyk – automatyczny sukces,
 • technik ekonomista – potrzebny w każdej firmie,
 • technik elektryk – ciągle poszukiwany,
 • technik energetyk – zawód z przyszłością,
 • technik informatyk – zawód z możliwościami,
 • technik programista – zawód na czasie,
 • technik rachunkowości – zawód dla profesjonalisty,
 • technik robotyk NOWOŚĆ.

Języki: angielski, niemiecki.

DLACZEGO MY:

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych,
 • realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM,
 • praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+ na Malcie i Cyprze,
 • realizacja projektu Śląskie. Zawodowcy,
 • klasa e-biznes oparta na interaktywnych grach internetowych,
 • komplet podręczników za 200 zł,
 • trzecie miejsce wśród najlepszych techników w Katowicach,
 • nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal prof. im. St. Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty Lego Mindstorms, branżowe symulacje biznesowe),
 • nowoczesna hala sportowa,
 • sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych,
 • uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP),
 • nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CADe Simu, Workbench Electronics, EV3 Programmer, Robot Commander, platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy),
 • dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 297, 657, 689.

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:

 • akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter Strike, LOL, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty, Dzień integracyjny, Noc filmowa),
 • turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF w JumpWorld, paintball,
 • wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, Borholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane, Wisła, Sewilla, Gibraltar),
 • wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne),
 • udział w akcjach organizowanych przez Miasto Katowice (Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, Miejska Dżungla).

Technik automatyk projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw. Technik automatyk pracując w zakładzie odpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

Technik ekonomista prowadzi w różnych jednostkach organizacyjnych dokumentację biurową, magazynową i sprzedaży, sprawy kadrowo – płacowe i podatkowe, sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania, wykonuje prace biurowe. Posługuje się różnymi urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych: komputer, faks, kserokopiarka, niszczarka, gilotyna.

Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej. Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej. Technik elektryk odpowiada za bezpieczeństwo ludzi.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych. Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

Technik rachunkowości prowadzi księgowość firmy, sprawy kadrowo-płacowe oraz dokonuje rozliczeń finansowych, przechowuje dokumentację księgową, sporządza sprawozdania finansowe oraz analizy z zakresu księgowości, finansów, spraw kadrowo-płacowych. Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności biurowe przy wykorzystaniu sprzętu biurowego: fax, komputer, kopiarka, telefon.

Technik robotyk obsługuje i programuje roboty przemysłowe, steruje ruchem tych robotów oraz planuje zadania w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice, tel. 32 609 60 20, e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl

www.zstio2.katowice.pl

https://www.facebook.com/zstio2/

https://instagram.com/zstio2/


Źródło: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach