9 lutego 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej


ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Ekonomistą jest księgowy, pracownik banku, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik lub właściciel prywatnej firmy i wielu innych.

Zadania ekonomisty mogą być różne np. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rozliczeń finansowych, obliczanie podatków, analiza gospodarki materiałowej, prowadzenie dokumentacji finansowej, sporządzanie sprawozdań, wykonywanie prac biurowych.

Technikum jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie są przekonani o konieczności zdobycia wyższego wykształcenia, ale nie odrzucają takiej możliwości.

Nasza szkoła na tym kierunku:

 • przygotowuje absolwentów do otwarcia i prowadzenia własnej firmy,
 • umożliwia nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w różnych typach firm i przedsiębiorstw,
 • uczy posługiwania się programami komputerowymi przeznaczonymi do obsługi magazynu, prowadzenia kadr i płac, rozliczeń z ZUS-em, prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości,
 • uczy obsługi urządzeń biurowych,
 • uczy rozumienia i stosowania przepisów prawa.

Szkoła kształtuje u uczniów bardzo ważne w zawodzie ekonomisty kompetencje, takie jak: uczciwość, umiejętność analitycznego myślenia, przedsiębiorczość, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Nasi uczniowie są finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, regionalnym i krajowym.

Nasi absolwenci są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętność rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku, mają szansę na zatrudnienie:

 • w korporacjach,
 • w prywatnych przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w Urzędach Skarbowych,
 • w Urzędach Pracy,
 • w organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,
 • w zakładach ubezpieczeniowych,
 • w administracji szpitali, szkół.

Technikum ekonomiczne to doskonała droga dla ekonomistów-praktyków.

 


ZAWÓD: TECHNIK HOTELARSTWA

 • umożliwia uczniowi nabycie umiejętności obsługi gościa hotelowego poprzez zajęcia w pracowni symulacyjnej, a także podczas praktyk w renomowanych obiektach hotelowych zyskując cenne doświadczenie i kontakty zawodowe,
 • przygotowuje podczas zajęć na wiodących przedmiotach zawodowych do prowadzenia biznesu hotelarskiego,
 • uczeń uczy się fachowo i kompleksowo organizować usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Kwalifikacje zawodowe

W 5-letnim cyklu kształcenia w naszej szkole uczeń może uzyskać tytuł technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

 • 03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • 06 Realizacja usług w recepcji.

Nasi uczniowie kształcący się w tym zawodzie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach hotelarskich w regionie, a nawet na etapie ogólnopolskim.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • pracowni obsługi gościa hotelowego,
 • pracowni komputerowej z szybkim dostępem do Internetu,
 • pracowni technik biurowych,
 • w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w hotelach, pensjonatach, motelach,
 • w agroturystyce, w domach wczasowych,
 • w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych,
 • w firmach zarządzających domami i apartamentami do wynajęcia,
 • w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

„Podróż tysiąca mil rozpoczyna się od jednego kroku…” To motto przyświeca nam od wielu lat w kształceniu kadr turystyki. Naszym zadaniem jako szkoły jest wykształcenie i ukształtowanie Człowieka ciekawego świata, nie tylko lubiącego turystykę, ale przede wszystkim mającego wiedzę o turystyce i umiejącego tę turystykę organizować, tworzyć z pasją, umiejącego obserwować jej zmieniające się trendy.

Jeśli jesteś osobą:

 • ciekawą świata,
 • kreatywną,
 • lubiąca ludzi,
 • lubiącą podróżować,
 • nie bojącą się wyzwań,
 • lubiącą języki obce,
 • lubiącą poznawać nowe kultury, zwyczaje innych narodów….

zapraszamy Cię do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia nauki w naszej szkole na kierunku technik organizacji turystyki.

Co czeka Cię na tym kierunku?

Wybierając kierunek technik organizacji turystyki zdobywasz wiedzę z zakresu turystyki, ekonomii i prawa w turystyce, hotelarstwa, gastronomii, transportu w turystyce, pilotażu, przewodnictwa turystycznego, języków obcych, geografii turystycznej.

W trakcie nauki uczniowie odbywają czterotygodniowe praktyki w klasie II i III w biurach podróży, punktach informacji turystycznej i hotelach. Uczniowie z wyróżniającymi się osiągnięciami mają możliwość uczestniczenia w miesięcznych praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Zainteresowania turystyczne można rozwijać również w Klubie Podróżnika (spotkania z podróżnikami, pokazy slajdów, pamiątek, opowieści) w naszej szkole oraz na sobotnich rajdach, organizowanych kilkukrotnie w semestrze.

Warte podkreślenia jest, że uczniowie Technikum organizacji turystyki z racji zawodu, uczestniczą w wielu wycieczkach przedmiotowych w każdym semestrze – mniejszych i większych.

Nasi Uczniowie biorą corocznie udział w Olimpiadach i Konkurach z branży turystycznej (na szczególną uwagę zasługuje Olimpiada Wiedzy o Turystyce).

Na zajęciach i praktykach nauczysz się miedzy innymi:

 • jak zaplanować podróż Twojego życia,
 • wybrać ofertę turystyczną dla Twoich Przyjaciół, Rodziców, Dziadków…
 • zarezerwować bilet w ciepłe kraje po możliwie najniższej cenie,
 • obliczyć koszty wczasów krajowych lub zagranicznych dla Ciebie i Bliskich,
 • porównać koszty noclegów w górach i nad morzem,
 • porównać koszty wczasów w Polsce i we Włoszech,

a także:

 • gdzie szukać informacji turystycznych,
 • jak stworzyć dobrą ofertę wyjazdu wakacyjnego,
 • jak rozmawiać z trudnym klientem,
 • jak rozliczyć trudne rachunki po podróży,

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem zawodowym, który składa się z dwóch kwalifikacji:

 • HGT 07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych (egzamin pod koniec klasy III – czerwiec),
 • HGT 08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (egzamin w połowie klasy V – styczeń).

Po zdaniu obu kwalifikacji Absolwent uzyskuje dyplom, tytuł technika oraz suplement do dyplomu – Europass, którego wartość jest uznawana w każdym kraju Unii Europejskiej, co daje możliwość podjęcia tam pracy.

Co czeka Cię po ukończeniu szkoły?

Nasi Absolwenci są przygotowani do szeroko pojętej pracy w obsłudze ruchu turystycznego, pracy biurowej, pracy w terenie, obsługi klienta w języku obcym.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w takich miejscach jak:

 • biuro podróży,
 • hotel,
 • lotnisko,
 • centrum informacji turystycznej,
 • usługi pilotażu,
 • usługi przewodnictwa,
 • w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki,
 • w Urzędach Administracji Państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki.

W życiu liczy się Praca, Pasja i Przygoda (3P). Bez Pracy, nie ma Pasji, bez Pasji nie ma Przygody. Turystyka jest dziedziną w której możesz połączyć te trzy elementy. Dlatego jeśli interesuje Cię świat i ludzie i chciałbyś, aby stało się to Twoją pracą zapraszamy do kształcenia na kierunku technik organizacji turystyki!

ZAWÓD: TECHNIK REKLAMY

Każdy z nas na co dzień spotyka się z reklamą. W telewizji, na przystanku autobusowym czy w Internecie. Stoją za nią jednak ludzie – profesjonaliści, którzy specjalizują się w marketingu i kampaniach kreatywnych.

W naszej szkole oferujemy Ci kierunek technik reklamy, dzięki któremu poznasz tajniki powstawania reklamy, kreowania wizerunku, marketingu i public relations. Zawód technika organizacji reklamy jest szerokoprofilowy, ponieważ pracując w agencjach reklamowych i działach promocji, potrzeba wiedzy z zakresu ekonomii, plastyki, psychologii oraz lingwistyki.

Po ukończeniu nauki na kierunku technik reklamy, uczniowie mają szansę znaleźć pracę w znanych i cenionych agencjach reklamowych, działach promocji i public relations firm oraz agencji outsourcingowych.

Ten kierunek:

 • umożliwia zdobycie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rynku usług reklamowych,
 • uczy posługiwania się programami graficznymi, nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym wykorzystywanym w tworzeniu ogłoszeń reklamowych,
 • uczy prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • uczy organizacji i prowadzenie kampanii reklamowej (w tym: tworzenia przekazu reklamowego, projektowania i przygotowania środków reklamowych czy badania skuteczności reklamy).

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych i reklamy (wyposażonych w drukarki, aparaty fotograficzne oraz ploter tnący).

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy potrafi:

 • przeprowadzać analizy marketingowe,
 • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • pozyskiwać klientów do współpracy z firmą,
 • tworzyć i prezentować usługi reklamowe.

Możliwości zatrudnienia:

Na rynku pracy masz nieograniczone możliwości w kraju i na świecie. Dlaczego? – Bo każda firma żeby utrzymać się na rynku musi się reklamować.

Znajdziesz pracę:

 • w departamentach marketingu wielkich korporacji,
 • w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w bankach,
 • w wydziale promocji Urzędu Miasta,
 • w agencjach reklamowych.

Możesz otworzyć swoją własną agencję reklamową.

Zawód technik reklamy daje gwarancję zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy! Skuteczna reklama i marketing to w gospodarce wolnorynkowej podstawa sukcesu każdej firmy.

ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zawód ten jest idealny dla osób chcących  przeżyć przygodę oraz poznawać tajniki sztuki kulinarnej, ceniących zdrowy styl życia i odżywiania, wykazujących dbałość o innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Będziesz mieć szansę na rozbudzenie kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów. Jeśli lubisz pracę w zespole, interesujesz się nowoczesnymi trendami w żywieniu, jesteś kreatywny oraz zainteresowany pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą to ten kierunek jest dla Ciebie.

U nas nauczysz się:

 • sporządzania potraw i napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw i posiłków,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • współpracy w zespole,
 • języka obcego zawodowego.

Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać szefem kuchni, menagerem restauracji, mistrzem sztuki kulinarnej lub doradcą w zakresie prawidłowego odżywiania to ten kierunek jest dla Ciebie. Natomiast jeśli myślisz o  dalszej nauce – droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:

Technologia żywności, Towaroznawstwo, Dietetyka, Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, Hotelarstwo i turystyka, Organizacja i zarządzanie w gastronomii.

Technikum nr 2
Zespół Szkół nr 2
ul. Gliniana 2,
41-711 Ruda Śląska

tel. 32 244 49 00

e-mail: sekretariat@zs2.eu

www.zs2.eu

Źródło: Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej