29 stycznia 2024

Branżowe Centra Umiejętności: wyniki III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym w ramach konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Wnioski można było składać do 25 września 2023 r., a decyzja selekcyjna została podjęta 25 stycznia 2024 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/kpo-bcu-wyniki-iii-naboru-wnioskow-w-tzw-konkursie-uzupelniajacym

Źródło: Strona internetowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl