5 grudnia 2017

O kształceniu zawodowym z doradcami edukacyjno-zawodowymi

Nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedstawiciele pracodawców, konsultanci z placówki doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” spotkali się 4 grudnia w Katowicach na konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty na SPWS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Temat konferencji: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście zmian w kształceniu zawodowym spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli.

Wśród zagadnień, które stały się przedmiotem spotkania, znalazły się zadania doradcy zawodowego w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia, kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole, zasady uzyskiwania dodatkowych uprawnień i certyfikatów zawodowych w kontekście zintegrowanego systemu kwalifikacji, a także rola i zadania rzemiosła w kształceniu zawodowym.

Zaprezentowane zostały również przykłady dobrych praktyk, takie jak:Obszary współpracy z pracodawcami w kraju i zagranicą w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego, które omówiła Joanna Żebrowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach. Korzyści wynikające z podjęcia kształcenia w szkole kształcącej w zawodzie przedstawił Ireneusz Szylak – kierownik Szkolenia Praktycznego w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej.

Konferencja zainaugurowała cykl konferencji o tej tematyce. Kolejnych sześć odbędzie się w grudniu we wszystkich Delegaturach Kuratorium Oświaty w Katowicach.