13 maja 2024

Zaproszenie ORE do udziału w szkoleniu online dla nauczycieli pn. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”


 

Ośrodek Rozwoju Informacji zaprasza nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych oraz specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do udziału w certyfikowanym szkoleniu pn. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” realizowanym w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy. Szkolenie organizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz programu Za życiem.

Termin: od 06.05.2024 r. do 31.08.2024 r. (termin do wyboru; liczba miejsc jest ograniczona)

Forma: część teoretyczna (kurs online) – 3 godziny dydaktyczne

część warsztatowa (szkolenie online) – 4 godziny dydaktyczne

Ważne! Tylko ukończenie obu części szkolenia uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Rejestracja na część warsztatową

 

Na szkoleniu można dowiedzieć się m.in.:

  • jak efektywnie wspierać uczniów w procesach tranzycji prowadzących długofalowo do aktywności na rynku pracy,
  • jak wykorzystać szkolną ocenę funkcjonalną jako narzędzie wspierające uczniów w rozwijaniu własnego potencjału, w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy,
  • jak pogłębić umiejętności analizowania zjawisk i trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową osób ze zróżnicowanymi potrzebami i skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

 

Po szkoleniu można odebrać:

  • certyfikat ukończenia szkolenia – ze strony internetowej,
  • pakiet materiałów/gadżetów szkoleniowych – zostanie przesłany pocztą na podany przez Ciebie adres,
  • przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i kartami pracy – wersja papierowa (wysłany zostanie razem z pakietem szkoleniowym) i online,

• 3 filmy edukacyjne oraz grę online dopasowaną do etapu edukacyjnego – do wykorzystania na zajęciach z uczniami.