15 kwietnia 2024

Europejski Dzień Języków Obcych – zadania na rok 2024


„Europejski Dzień Języków przypomina nam, że nauka języka to krok w kierunku otwartości i szacunku dla innych kultur” Marija Pejčinović Burić, Sekretarz Generalny Rady Europy

W ramach  obchodów  EDJO do 700 milionów Europejczyków z 46 państw, które są reprezentowane w Radzie Europy, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską

inicjatywy

Języki w mojej klasie/szkole

Ile języków jest używanych w Państwa klasie lub szkole? W ramach tego zadania organizatorzy zapraszają do stworzenia plakatu przedstawiającego wszystkie języki używane w Państwa środowisku edukacyjnym.

Zobacz stronę

Piękno języków

Każdy język kryje w sobie intrygujące wyrażenia, którym często towarzyszą anegdoty związane z ich użyciem. Odzwierciedlają one wyjątkowy charakter danego języka. Proszę  przytoczyć ulubione wyrażenie – z języka ojczystego lub takiego, którego się uczymy – i przedstawić historię lub anegdotę, która wyjaśnia jego znaczenie?
Zobacz stronę

Ankieta

Wpływ sztucznej inteligencji (AI) na przyszłość nauki języków obcych.
Które z poniższych zdań przychodzi Państwu na myśl, gdy myślą o sztucznej inteligencji w odniesieniu do nauki języków obcych?

Zobacz stronę

Konkurs koszulkowy z okazji EDJ

Proszę przesłać swój projekt/rysunek/grafikę, a być może organizatorzy wykorzystają je do stworzenia oficjalnej koszulki EDJ!

Dowiedz się więcej