29 kwietnia 2024

Nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024

Ministerstwo Finansów ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024.


Podobnie jak w poprzedniej edycji Programu jego przedmiotem jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celem Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów. O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokości 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.

Działania podejmowane w ramach dofinansowania mogą być realizowane do 15 listopada 2024 r., natomiast wydatkowania otrzymanych środków należy dokonać w terminie do 22 listopada 2024 roku. Wnioski o dofinansowanie w aktualnej edycji programu należy składać w terminie wskazanym

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/ogloszenia-o-programach

W bieżącej edycji Programu pierwszeństwo otrzymania dofinansowania będą miały wnioski dotyczące szkół, które nie były objęte Programem „Lekcje o finansach” w 2023 roku.