15 września 2023

Ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Instytut informuje, że:

  • 12 września 2023 r. rusza trzecia edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę (w skrócie NWKP). Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. Bezpłatny udział dla szkół jest możliwy dzięki współfinansowaniu zadania przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę (NWKP) jest adresowana do szkół podstawowych (głównie klas VI-VIII) oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. Służy ona do diagnozowania i wzmacniania kondycji psychicznej uczniów oraz pomaga w budowaniu dobrego klimatu szkoły.

Składa się z 5 elementów:

  1. Zestaw materiałów badawczych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli gotowe do przeprowadzenia badań w szkole – szczegółowy raport z badań przesyłany jest szkole w ciągu 2 dni od ich zakończenia),
  2. Zestaw materiałów profilaktycznych do wykorzystania w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami (gotowe scenariusze lekcji i prezentacji uwzględniające konkretne wyniki badań w danej szkole oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć),
  3. Dostęp do aplikacji internetowej, która zawiera w/w materiały oraz materiały szkoleniowe,
  4. Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia zajęć NWKP w szkole.
  5. Superwizje wspierające koordynatorów szkolnych i wychowawców w realizacji Programu

Każda szkoła, która zrealizuje pakiet działań badawczo-profilaktycznych otrzyma certyfikat poświadczający realizację programu zgodną z założonymi standardami.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z diagnozy w ramach NWKP zapraszamy do zgłoszenia swojej szkoły już dziś!

Zapisy i uzyskanie dostępu do diagnozy NWKP:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHN65QgyFkQ9KSxD61qF-URndsOft7X_hIBOJIYCQ_rcRdw/viewform

Więcej o Szkolnej inicjatywie profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę można dowiedzieć się pod adresem https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/

Zgłoszenia do projektu: https://ipzin.org/nwkp_rejestracja/

Ponadto tym roku IPZIN proponuje Program w zaktualizowanej formule – nowe ankiety do badań, nowe ćwiczenia, konspekty, zadania. Aktualizacje oparte są o wnioski i rekomendacje raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie” (IPZIN, maj 2023).

  • Raport pt. „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”. Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2021-2022 wśród ponad 80 000 uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Załączniki

Raport-2023-Jak-wspierac- mlodziez-
Data: 2023-09-15, rozmiar: 16 MB