11 lipca 2023

III nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności

7 lipca 2023 roku wystartował III nabór w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Wnioski można składać do 25 września 2023 roku. W poprzednich dwóch naborach wyłoniono 89 beneficjentów. Wartość przyznanego dofinansowania to ponad 1 mld zł.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła otwarcie III naboru wniosków w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Trzeci nabór w ramach konkursu jest otwarty we wskazanych w regulaminie konkursu 122 dziedzinach.

Konkurs jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale obecnie jest prefinansowany ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wartość przedsięwzięcia to 1,4 mld zł.

I nabór wniosków trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 roku Wpłynęło 90 poprawnych technicznie wniosków, z czego 75 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 63 wnioski. Wartość dofinansowania to ponad 700 mln zł.

II nabór trwał od 3 lutego do 3 kwietnia 2023 roku i obejmował 65 dziedzin. Wpłynęły 42 wnioski, z których 30 trafiło do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania wyłoniono 26 wniosków. Wartość dofinansowania to ponad 314 mln zł.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE do 25 września 2023 roku, do godz. 16:00.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące III naboru w ramach konkursu są dostępne na stronie FRSE.

Więcej informacji na temat Branżowych Centrów Umiejętności

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/iii-nabor-w-konkursie-na-utworzenie-branzowych-centrow-umiejetnosci