6 lipca 2023

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce – podpisanie pierwszych umów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności

4 lipca 2023 roku w obecności Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek zostały podpisane pierwsze umowy na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Podpisy na dokumentach złożyli przedstawiciele beneficjentów oraz Dawid Solak, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest operatorem projektu.

Podczas uroczystości podpisania umów szef MEiN zwracał uwagę na nowatorski charakter Branżowych Centrów Umiejętności. Podkreślał, że jest to zupełnie nowy projekt w polskim systemie edukacji łączący szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże. – Połączenie szkół zawodowych, organów prowadzących te szkoły, najczęściej samorządowców, ale nie tylko, a także branż właściwych i szczególnie ważnych dla poszczególnych regionów i wyższych szkół zawodowych technicznych będzie tworzyło centra rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Branżowe Centra Umiejętności zmienią oblicze polskiego kształcenia branżowego na lepsze – wskazywała z kolei wiceminister Marzena Machałek. Przypominała, że jest to kolejny etap wdrażanej od kilku lat reformy kształcenia zawodowego. Sekretarz Stanu w MEiN wymieniała związane z reformą zmiany w podejściu do kształcenia. Mówiła m.in. o doradztwie zawodowym, prognozie zapotrzebowania na zawody, zróżnicowaniu finansowania, udziale pracodawców i przybliżeniu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy.

Wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że oferta BCU jest skierowana do uczniów, nauczycieli, osób dorosłych, które chcą się przekwalifikować, a placówki te będą wiodącymi w regionie, a nawet w całym kraju ośrodkami w danej branży. – Te ośrodki będą pokazywały kierunki rozwoju danej branży – podsumowała.

Podpisane umowy objęły następujące dziedziny:

·  florystyka – Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol sp. z o.o. – 10 mln zł,

·  obuwnictwo – powiat wadowicki – 10 mln zł,

·  energetyka odnawialna (słoneczna) – powiat żywiecki – prawie 11,7 mln zł,

·  elektronika – powiat jarosławski – 13 mln zł,

·  mechatronika – gmina Wałbrzych – 16 mln zł,

·  piekarstwo – miasto Poznań – prawie 12 mln zł,

·  przemysł ceramiczny – powiat opoczyński – 12 mln zł,

·  przemysł lotniczy – powiat mielecki – ponad 15,5 mln zł,

·  mechanizacja rolnictwa – powiat kaliski – prawie 13 mln zł,

·  eksploatacja portów i terminali lotniczych – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 12 mln zł,

·  elektryka – miasto Siedlce – 13 mln zł,

·  realizacja nagrań i nagłośnień – województwo łódzkie – prawie 11 mln zł,

·  geodezja – powiat zamojski – 10 mln zł,

·  górnictwo – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, KGHM – prawie 11 mln zł.

Pierwsza umowa została podpisana z PKP Intercity.

BCU to kolejny – niezwykle istotny – etap konsekwentnie realizowanej odbudowy prestiżu i znaczenia kształcenia zawodowego.

Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowa-jakosc-szkolnictwa-zawodowego-w-polsce–podpisanie-pierwszych-umow-w-ramach-branzowych-centrow-umiejetnosci

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki