26 października 2017

Laureaci konkursu „Wolontariusz Roku” i „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”

Spotkanie Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami konkursu „Wolontariusz Roku” i „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”.


24 października 2017 r. ponad 70 osób zaangażowanych w działalność wolontariatu zostało zaproszonych na spotkanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wojewoda Śląski Mariusz Trepka i Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer złożyli gratulacje i podziękowali za popularyzowanie idei wolontariatu w codziennych działaniach podejmowanych na rzecz drugiego człowieka – laureatom ogólnopolskich konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nazwą „Wolontariusz Roku” i „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” w roku szkolnym 2016/2017, który był „Rokiem Wolontariatu”.

Wśród młodych wolontariuszy – uczestników uroczystości – znaleźli się zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych – Mały Wolontariat Cecylki Knedelek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach, uczniowie z Klubu Młodego Wolontariusza w Gimnazjum nr 7 (obecnie SP nr 7) w Częstochowie – laureaci trzeciego miejsca w kategorii gimnazja oraz młodzież z Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

W gronie nagrodzonych wolontariuszy, którym Minister Edukacji Narodowej nadała tytuł „Nauczyciel – Wolontariusz Roku” znalazł się Pan Bartosz Kaczmarczyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego – laureat III miejsca w Konkursie oraz Pani Iwona Parla – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 im. A. Mickiewicza w Zawierciu, która otrzymała wyróżnienie.
Uroczyste spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej z Centrum Edukacji Twórczej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu pod kierunkiem Pani Jolanty Wolskiej-Pruszowskiej. Aktorzy zaprezentowali etiudę – Widziałem Go Tadeusza Różewicza.


SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC