18 października 2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – uroczyste spotkanie stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 i zasłużonych dla polskiej edukacji nauczycieli.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 16 października 2017 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  odbyło się uroczyste spotkanie Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z najlepszymi uczniami  oraz nauczycielami wyróżnionymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Zaproszonymi na uroczystość uczniami byli stypendyści Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Województwo śląskie reprezentowali: Sebastian Bożek z VII Liceum Ogólnokształcącego im. im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, Natalia Gąsior z Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, Martyna Mielimonka z Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, Zuzanna Sadlik z Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej oraz Paweł Wyrzgoł z VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie.

Z rąk Ministra Edukacji Narodowej otrzymali gratulacje również nauczyciele, którym zostały przyznane tytuły Honorowego Profesora Oświaty. Wśród wyróżnionych znaleźli się – Pani Aldona Kaczmarczyk-Kołucka – nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku oraz Pan Sławomir Grzegorz Maślikowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

Ponadto nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz  nagrody Ministra Edukacji Narodowej.