21 grudnia 2017

Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej

W dniu 12 grudnia nauczyciele szkół z terenu naszego województwa skorzystali z zaproszenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i mieli okazję uczestniczyć w Konferencji „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”.


Organizatorami konferencji byli: Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaś patronat honorowy objął Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, który otworzył obrady.

Tematyka referatów dotyczyła wyzwań i zadań stojących przed nauczycielami realizującymi działania wychowawczo-edukacyjne nakierowane na kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Wskazywano na sposoby przezwyciężania trudności organizacyjnych i metodycznych oraz podano, na bazie konkretnych przykładów, z pomocy jakich instytucji można skorzystać, by osiągnąć sukces, kształtując postawy wychowanków.

Niezwykle ważnym głosem podczas konferencji było wystąpienie Pani prof. dr hab. Krystyny Chałas, która wychodząc z punktu widzenia aksjologicznego przedstawiła konkretne sposoby pomocne w szeroko pojętej edukacji ku wartościom. Zwróciła uwagę na potrzebę dogłębnej znajomości u nauczycieli i wychowawców zagadnień związanych z teorią wartości i przedstawiła sposoby ich praktycznego zastosowania w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Podany został również plan działań podejmowanych w „Roku dla Niepodległej” z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, środowisk akademickich i instytucji wspierających. W ramach tych działań podejmowane są bądź już wkrótce zostaną zainicjowane przedsięwzięcia angażujące środowiska szkolne do działania. Będą to m. in. konkursy na poezję związaną z Niepodległą, projekt zorganizowania przez młodzież wystaw pamiątek rodzinnych związanych z 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, projekt „Pełnoletni 1918 – 2018”, uruchomiona zostanie interaktywna gra dla młodzieży nt historii Polski oraz ogłoszony zostanie konkurs multimedialny „Usłyszane nie zapisane”, którego celem będzie zgromadzenie i utrwalenie w formie multimedialnej świadectw historycznych dotyczących historii Polski. Wkrótce również będzie można skorzystać z aplikacji mobilnej umożliwiającej młodzieży odbywanie wycieczek wirtualnych.

Romuald Kubiciel
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu