7 lutego 2024

Szkolenie dla nauczycieli „Przed nami debatowali tutaj Wojciech Korfanty, Konstanty Wolny, Bronisław Geremek… Debata jako forma pracy z uczniami”


6 lutego 2024 r. w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyło się szkolenie dla nauczycieli: „Przed nami debatowali tutaj Wojciech Korfanty, Konstanty Wolny, Bronisław Geremek… Debata jako forma pracy z uczniami”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Szkolenie  otworzyła p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Aleksandra Dyla. Obecni na spotkaniu nauczyciele mogli się przekonać, że prowadzenie lekcji z wykorzystaniem debaty nie jest trudne. Na chwilę wcielili się w role uczniów i wzięli udział debacie, co  umożliwiło im wzbogacenie umiejętności metodycznych. Debatując o propozycji MEN dotyczącej rezygnacji z prac domowych, nauczyciele mieli okazję przedstawienia własnego zdania na ten temat i wysłuchania opinii innych osób. W ten sposób włączyli się do dialogu na temat zmian, których potrzebuje system oświaty. Odwiedzając Salę Sejmu Śląskiego, chętne osoby skorzystały również z niepowtarzalnej okazji zwiedzania budynku z przewodnikiem, w celu poznania historii zabytkowego budynku oraz zainspirowali się do organizacji takiej wycieczki dla swoich uczniów.