22 kwietnia 2024

Wojewódzkie Zawody Sportowo – Obronne ,,SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE 2024”


W związku z organizacją w czerwcu 2024 r. zawodów  wojewódzkich  „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE – 2024”, prosimy szkoły, które wyrażają chęć udziału o zgłoszenie się do głównego specjalisty ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach – Pana ppłk rez. mgr Wacława Wójcika, termin: do 10 maja 2024 r.
tel: 510 315 – 753,  lub e-mail: w.wojcik@kuratorium.katowice.pl .

Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Plik do pobrania: Zał. nr 1 Regulamin Zawodów Sportowo – Obronnych ,,Sprawni jak żołnierze – 2024”