23 kwietnia 2024

Zaproszenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do projektu MON oraz MEN pt. ,,Edukacja z wojskiem”

Ministerstwo  Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza  szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do projektu ,,Edukacja z wojskiem”.


To 6- tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno- obronny – przygotowany i realizowany we współdziałaniu MEN i MON. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego  specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności za zakresu  obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3 lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się w.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym, założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

17 kwietnia ruszył  ogólnopolski nabór do udziału w programie dla szkół. Szkoły zgłaszają swój akces poprzez samorządy. Program jest realizowany  w całej  Polsce – każda gmina może zgłosić swoją szkołę. 6 maja ruszają pierwsze szkolenia.

Koordynatorem projektu w województwie śląskim jest mjr Marcin Falejczyk,   tel. 669-346-707 z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.