23 stycznia 2024

„Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą” – konkurs na komiks dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych


Śląski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „ Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą”. Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu promującego wybrany zawód. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w konkursie określono w załączonym regulaminie.

Załącznik:

Regulamin konkursu