12 maja 2023

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zaprasza do udziału w konkursie „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń konkursu do kolejnej […]

10 maja 2023

Wyniki konkursów przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Kampanii Po pierwsze bezpieczeństwo… w roku szkolnym 2022/2023

Komisja powołana przez organizatora do rozstrzygnięcia konkursów przeprowadzonych w ramach Kampanii Po pierwsze bezpieczeństwo… – wyłoniła laureatów niżej wymienionych konkursów. Wyniki do pobrania: • I. KONKURS na lapbook pt. „Zawody mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa…, co o nich wiem…?” • II. KONKURS na multimedialny przewodnik nt. Bezpieczeństwo w moich rękach – co mogę zrobić dziś, […]

8 maja 2023

Minister Obrony Narodowej ogłosił realizację Projektu ,,Trenuj jak Żołnierz”

Program będzie realizowany na obszarze całego kraju, na bazie 30 (JW)  jednostek wojskowych. Projekt ,,Trenuj  jak  żołnierz’   to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu ,,Trenuj z wojskiem”. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione  na dobre doświadczenia.  Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału […]

2 maja 2023

Minister Obrony Narodowej ogłosił realizację Projektu ,,Trenuj jak Żołnierz”

Program będzie realizowany na obszarze całego kraju, na bazie 30 (JW) jednostek wojskowych. Projekt ,,Trenuj jak żołnierz’ to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu ,,Trenuj z wojskiem”. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału […]

28 kwietnia 2023

Komunikat dotyczący trybu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim na kadencje 2023-2027

Śląski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, istnieje możliwość zgłoszenia kandydatów z różnych typów szkół i placówek na członków komisji.

28 kwietnia 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami różnych podmiotów o rozpowszechnianie na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach komunikatów dotyczących różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, informujemy, że od 2 maja 2023 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmiotów funkcjonujących w systemie oświaty (zgodnie z Kartą informacyjną nr 7) oraz wskazane przez Śląskiego […]

21 kwietnia 2023

Wojewódzki Projekt Edukacyjny Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów

Zapraszam do udziału w projekcie edukacyjnym SZKOŁA PATRIOTÓW/PRZEDSZKOLE PATRIOTÓW, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski. Wychowanie patriotyczne  to między innymi tworzenie więzi […]

22 marca 2023

Inauguracja Kampanii pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…” w roku szkolnym 2022/2023

15 marca 2023 r. w Sali Sejmu odbyła się konferencja dla nauczycieli pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…” inaugurująca kampanię  profilaktyczną  organizowaną w ramach rządowego programu: „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na obszarze województwa śląskiego. Program realizuje i wspiera szereg działań na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wystąpieniu otwierającym konferencję, Śląska Kurator Oświaty, […]

17 marca 2023

VII Konferencja „Śląski Ład”- przyszłość kształcenia zawodowego i technicznego w naszym regionie

W Katowicach odbyła się siódma edycja Konferencji Programowej „Śląski  Ład”, zorganizowanej z inicjatywy poseł do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc. Debatę, która przebiegła pod tytułem „Szkolnictwo zawodowe w dobie transformacji”, otworzył on-line Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki . Premier RP Mateusz Morawiecki. objął również patronat honorowy nad konferencją.