28 grudnia 2023

Informacja o wysokości opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

21 grudnia 2023 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD Minister Edukacji ustaliła wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.


Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł.

Link do informacji na stronie internetowej MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2024-r-przez-podmiot-ubiegajacych-sie-o-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej


W załączeniu: pismo Ministra Edukacji DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD