Kategoria: Akredytacja kształcenia ustawicznego

6 września 2019

Zmiany zasad przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, obowiązujące od 1 września 2019 roku

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że od 1 września 2019 roku zmianie uległy zasady przyznawania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.