Kategoria: Akredytacja kształcenia ustawicznego

20 czerwca 2022

Zasady przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, obowiązujące od 27 maja 2022 roku

Zasady przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, obowiązujące od 27 maja 2022 roku  Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że 27 maja 2022 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy […]

18 listopada 2021

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – informacja dla ośrodków szkolenia kierowców w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art.31a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz.1212)

Z dniem 4 listopada 2021 r. (z mocą od 1 września 2021 r.) wszedł z życie art. 33 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1997) w brzmieniu: Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w […]