26 września 2023

Inauguracja projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”


21 września 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego podczas konferencji naukowej Śląska Kurator Oświaty zainaugurowała realizację projektu „Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej”.

Powyższy projekt powstał w związku z obchodami towarzyszącymi uroczystości Beatyfikacji Rodziny Ulmów – Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat heroizmu Polaków, którzy narażając swoje życie, a często także życie swoich rodzin, pomagali oraz ukrywali Żydów podczas II wojny światowej.

Otwarcia konferencji naukowej „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40) – rzecz o braterstwie. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” dokonali: Urszula Bauer Śląska Kurator Oświaty oraz dr Andrzej Sznajder Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Konferencja dostarczyła jej uczestnikom nie tylko rzetelnej wiedzy historycznej, ale przede wszystkim przywróciła pamięć o tych wyjątkowych jednostkach, bohaterach, którzy z odwagą i poświęceniem otwierali swoje domy, piwnice i pokoje współobywatelom – Żydom.

Zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci zaprezentowali różne aspekty polskiej pomocy dla społeczności żydowskiej w czasie niemieckiej okupacji. Dr Aleksandra Namysło z Oddziału IPN w Katowicach przedstawiła mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, którzy udzielali pomocy ludności żydowskiej w trudnych czasach wojny, a Tomasz Gonet, również pracownik Oddziału IPN w Katowicach, przybliżył historie pomocy udzielanej Żydom na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie okupacji niemieckiej. Pan Karol Madaj z Oddziału Muzeum Historii Polski – Centrum Informacji i Edukacji o Polakach Ratujących Żydów opowiedział o pomocy udzielanej Żydom w warszawskim getcie przez ks. Marcelego Godlewskiego. Natomiast Grzegorz Kamiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach podzielił się swoimi doświadczeniami nauczyciela, który uczy tolerancji i szacunku do innych religii, zwłaszcza przy ratowaniu żydowskiego dziedzictwa w Gliwicach i powiecie gliwickim. Pani Ewelina Małachowska natomiast dostarczyła informacji o pomocach edukacyjnych nt. Polaków ratujących Żydów, dostępnych w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, z możliwością bezpośredniego wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była prezentacja wystawy „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”, której autorkami są: dr Aleksandra Namysło i Monika Bortlik-Dźwierzyńska z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa opowiada o świecie ludzi o wielkich i niezłomnych sercach, o ich odwadze, wierze, nadziei, miłości, o tym co powinniśmy czynić żeby ocalać wszystko co najważniejsze.

Zdjęcia: Oddział IPN w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach